Jump to content

O mikulobvhbjvském Rudolfinu


Mikulovské Rudolfinum je renesanční řadový měšťanský dům z přelomu 16.-17.století zachovávající původní dispozici. Dvorní část je vybavena v prvním patře toskánským arkádovým ochozem, který je zaklenutý hřebínkovou klenbou.

Židovská obec v roce 1798 pronajala dům od Ditrichsteinského panstva a výnos z jeho nájmu sloužil nadaci Davida Oppenheima. Tento dům byl označen i jako rodiště
Hyeronyma Lorma - židovského básníka, myslitele a zakladatele písma pro hluchoslepé.

Roku 1958 byl dům vyhlášen kulturní nemovitou památkou.


Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.